Wspieraj

Poprzez fundację SIEPOMAGA:

Wpłat na konto Fundacji Abisynia można dokonywać bezpośrednio przelewem na konta:


Nest Bank SA ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa, Poland

SWIFT/BIC: NESBPLPW

PLN PL82 1870 1045 2078 1067 7050 0001

EURO PL55 1870 1045 2078 1067 7050 0002

USD PL71 1870 1045 2078 1067 7050 0005

Lub za pomocą karty kredytowej: