Etiopskie Biuro Podróży  - Timeless Ethiopia: www.timelessethiopia.pl

Heyday Hotel w Addis Abebie: heydayhotelethiopia.com